• eu
  • cz
  • pl
  • ru
  • kz
  • sk

Nákupny košík

0 položiek

Dopytový košík

0 položiek

VÝROBNÉ ODDELENIE

Borys Korotin                                                  Hana Skočovská
manažér výroby   asistentka výroby
E-mail: korotin@hydroma.cz   E-mail: skocovska@hydroma.cz
Tel.: +420 572 637 796/73   Tel.: +420 572 637 796/72 
GSM: +420 724 162 640