• eu
  • cz
  • pl
  • ru
  • kz
  • sk

Nákupny košík

0 položiek

Dopytový košík

0 položiek

EKONOMICKÉ ODDELENIE

 

Ing. Jindřiška Řiháková                                                  Lenka Gajdošíková 
hlavná účtovníčka   účtovníčka - financie
E-mail: rihakova@hydroma.cz   E-mail: gajdosikova@hydroma.cz
Tel.: +420 572 637 796/81   Tel.: +420 572 637 796/35