• eu
  • cz
  • pl
  • ru
  • kz
  • sk

Nákupny košík

0 položiek

Dopytový košík

0 položiek

O SPOLOČNOSTI


Vážení obchodní priatelia dovoľte nám, aby sme sa Vám predstavili. 

Sme silná a úspešná česká firma poskytujúca od roku 1994 inžiniering, dodávky hydraulických systémov, komponentov a všestranné služby v oblasti hydrauliky pre priemyselné aplikácie.

Sídlo našej firmy sa nachádza v Českej republike, v meste Uherský Brod. Spoločnosť disponuje tromi výrobnými závodmi /dva v sídle spoločnosti v Uherskom Brode, jeden v meste Czeladz v Polsku./

Do skupiny HYDROMA ďalej patria:
MINO-HYDROMA GROUP, s. r. o. so sídlom v Jihlave,
HIDROMA SISTEMS so sídlom v Poľskej republike, regiónu Katowice, meste Czeladz,
HYDROMA SK, sídliaca v Slovenskej republike v Považskej Bystrici,
TOO "Hydroma Kazakhstan", sídliaca v Kazachstanu, v meste Astana.

 
Obchodné záujmy firmy HYDROMA sa opierajú o dodávky tradičním českým a slovenským výrobcom strojov a zariadení, určených pre vnútorný trh i export. Je zreteľná tendencia zvyšovania exportu systémov zahraničným zákazníkom.
 
Náš zákazník profituje z overených technických riešení našich dodávateľov, ponuky širokého sortimentu prevedení a medzinárodných skúseností. Široký sortiment ponuky hydraulických komponentov využívajú zákazníci pre komplexné dodávky a nákupy komponentov "pod jednou strechou". Ekonomický rast nám umožnil ďalšie rozsiahle investície do infraštruktúry podniku a technológií. Náš informačný systém nám umožňuje veľmi pružně reagovať na potreby našich zákazníkov.
 
Naším mottom je solídnosť, pružnosť v dodávkách, ktorá je umocnená kapacitou skladu hydraulických komponentov a schopnosťou nachádzať riešenia v súlade s požiadavkami zákazníka.
Naše skúsenosti a tradície spoločne s know-how našich dodávateľov nám umožňujú vyhodnotenie parametrov zariadenia, komplexný návrh a realizáciu hydraulických systémov strojov. Vo vlastnej konštrukčnej kancelárii vyvíjame stále nové a dokonalejšie hydraulické agregáty a systémy podľa zadania zákazníkov. Súčasťou projektu býva aj návrh elektrického alebo elektronického systému strojov, prípadne naprogramovanie zákazníckeho softvéru.
 
Projektová dokumentácia je spracováváná v systéme AUTOCAD a na želanie zákazníka tiež v systémoch CAD-3D. Nové výrobky sú navrhované v súlade s platnými európskými technickými normami a bezpečnostnými predpismi. Na prianie zákazníka rešpektujeme špecifiká a technické požiadavky miestnych trhov. Vyrábame typovo rôzne hydraulické agregáty s elektronickým ovládaním a priemyselné inštalácie pre všetky odbory priemyslu.
Výroba a servis prebieha v modernej montážnej hale a zaručuje dodržanie technologických postupov z hľadiska kvality, montáže a čistoty montážneho prostredia. Jednoúčelové zariadenia pre montáž hydraulického skrutkovania, ohýbanie a ohraňovanie rúrok zaručujú kvalitu montovaných hydraulických vedení.
 
Pred expedíciou sú naše výrobky 100% testované, zákazníkom poskytujeme protokol o skúškach. Vykonávame montáže našich hydraulických agregátov a hydraulických rozvodov, spúšťanie systémov a ich nastavenia priamo u zákazníka. Zaisťujeme garančný aj mimogarančný servis.
 
Od roku 2003 je naša spoločnosť certifikovaná systémom Managementu kvality ISO 9001:2015. Od roku 2018 je naša spoločnosť certifikovaná systémom environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015.
 
Zdrojom prosperity a trvalého rastu sú naši zamestnanci, ktorých výberu a odbornému rastu venujeme mimoriadnu pozornosť. Každý zo zamestnancov je zodpovedný za spokojnosť zákazníka a podieľa sa na raste našej spoločnosti. Kreativita našich technikov pri všetkých činnostiach ich počínanie je najdôležitejším zdrojom nášho pokroku. Naše obchodné a marketingové oddelenie zabezpečuje komunikáciu so zákazníkom s cieľom nájsť optimálne riešenie, pružné dodávky komponentov. Vytvára partnerské vzťahy so zákazníkmi. Pomáhame zákazníkom byť konkurence-schopnými. Všetci dohromady tvoríme silný team s cieľom, byť najlepší.
 
Každý z našich zákazníkov získava pri spolupráci silného a stabilného partnera, svetové technológie, a team ľudí, ktorí ochotne a pružne rieši jeho potreby.
 
HYDROMA - Pomáhame zákazníkom byť konkurencieschopnými!