• eu
  • cz
  • pl
  • ru
  • kz
  • sk

Nákupny košík

0 položiek

Dopytový košík

0 položiek

OBCHODNO-TECHNICKÉ ODDELENIE

Ing. Michal Lesák                                                    
vedúci obchodno-technického úseku    
E-mail: lesak@hydroma.cz    
Tel.: +420 572 637 796/17    
     
     
Ing. Peter Mikula   Bc. Barbora Urubčíková
obchodný technik   asistentka obchodného oddelenia
E-mail: mikula@hydroma.cz   E-mail: urubcikova@hydroma.cz
Tel.: +420 572 637 796/27   Tel.: +420 572 637 796/24
     
     
Vladislav Hájek     Břetislav Polanský
obchodný zástupca - Čechy   obchodný zástupca - Morava, Slovensko
E-mail: hajek@hydroma.cz   E-mail: polansky@hydroma.cz
Tel.: +420 606 708 912   Tel.: +420 602 200 043