• eu
  • cz
  • pl
  • ru
  • kz
  • sk

Nákupny košík

0 položiek

Dopytový košík

0 položiek

OBCHODNO-TECHNICKÉ ODDELENIE

Ing. Lukáš Důbrava                                                   Dmitry Ashikhmin
obchodný technik    vedúci obchodného oddelenia
E-mail: dubrava@hydroma.cz    E-mail: ashikhmin@hydroma.cz
Tel.: +420 572 637 796/48    Tel.: +420 572 637 796/30
     
     
Petr Ovsík    
obchodný technik    
E-mail: ovsik@hydroma.cz    
Tel.: +420 572 637 796/40    
     
     
Radka Pospíšková
   
asistentka obchodného oddelenia    
E-mail: pospiskova@hydroma.cz    
Tel.: +420 572 637 796/24