• eu
  • cz
  • pl
  • ru
  • kz
  • sk

Nákupny košík

0 položiek

Dopytový košík

0 položiek

OBCHODNO-TECHNICKÉ ODDELENIE

Dmitry Ashikhmin                                                   Ing. Peter Mikula
obchodno-technický manažér    vedúci predaja hydraulických komponentov
E-mail: ashikhmin@hydroma.cz    E-mail: mikula@hydroma.cz
Tel.: +420 572 637 796/30    Tel.: +420 572 637 796/27
Mob.: +420 725 754 656    Mob.: +420 721 451 971
     
     
Ing. Lukáš Důbrava    Radka Pospíšková
obchodný technik    asistentka obchodného oddelenia
E-mail: dubrava@hydroma.cz    E-mail: pospiskova@hydroma.cz
Tel.: +420 572 637 796/48    Tel.: +420 572 637 796/24
Mob.: +420 725 423 269    
     
     
Petr Ovsík    
obchodný technik    
E-mail: ovsik@hydroma.cz    
Tel.: +420 572 637 796/40    
Mob.: +420 602 200 043