• eu
  • cz
  • pl
  • ru
  • kz
  • sk

Moderné technológie spájania WALFORM a PARFLANGE

 

WALFORM je moderný potrubný spojovací systém, ktorý spĺňa všetky požiadavky súčasného trhu.

Tento tvarovací proces je riaditelný elektronicky a zaručuje vysoko efektívnu výrobu pri dodržaní stálej kvality. Pro svoji těsnost, bezpečnosť a stabilitu predstavuje WALFORM najvyšší stupeň hydraulického spojenia.

Medzi hlavné výhody tohto systému patrí:

     - jednoduchosť a čistota montáže

     - absolútna tesnosť spájaných miest

     - pevné spojenie rúrok

     - vysoká odonosť proti tlakovým rázom

     - úspora času a pracovných síl

     - odpadá možnosť chybných zvarov a morenie potrubia

     - nízke náklady


PARFLANGE je taktiež moderný systém spájania rúrok bez nutnosti zvárania. 

Rovnako tak dopĺňa overený PARFLANGE program pre oblasť SAE. Ponúka kompletný sortiment šróbenia typu: 

príruba k prírube, šroubenie typu kolená, príruba k hrdlu (pre pripojenie hydraulických kostier k čerpadlám), štandardné príruby s redukčnými vložkami pre prechody svetlosťou. Systém je úplne kompatibilný s pripojovacími rozmermi a obrazcami pripojenia podľa ISO 6162-1, SAE J518, schéma 300 (kód 61), ISO 6162-2, schéma 600 (kód 62) a tiež ISO 6164.

Výrobcovia veterných turbín, stavebných a zemných strojov, oceliarsky priemysel môžu s veľkou výhodou využiť tento systém v kombinácii so súčasnými technológiami. Ušetrí tak čas aj náklady.

Táto technológia prináša rad výhod a úspor:

     - rychlejšia montáž potrubia

     - bez nutnosti obsluhy skúseným zváračom

     - bez röntgenového žiarenia

     - celkové zníženie nákladov (náklady na preplach, začišťovanie po zváraní, atď)