• eu
  • cz
  • pl
  • ru
  • kz
  • sk

Proporcionálny poistný ventil do výbušného prostredia

Technické dáta poistného ventilu BDBPM22 s nevýbušným solenoidom MKY 45/18x60:

   - maximálny prietok 25 l/min
   - maximálny nastaviteľný tlakový rozsah 315 bar
   - maximálny pracovný tlak 350 bar
   - solenoid v prevedení II 2 G Ex d IIC, II  2 D Ex tD A 21 IP65
 
Technické dáta k stiahnutiu: